Collega gezocht

Functie:
Schoonmaker (10 á 15 uur per week)

Doel van functie:
Het reinigen van de touringcars, alsmede het melden van materiële tekortkomingen en het zonodig helpen van de technische dienst bij het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden aan het materieel.

Plaats in de organisatie:
De schoonmaker functioneert zelfstandig en / of in teamverband rechtstreeks onder de planner.

Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden:
Tot de TVB’s van de schoonmaker behoren:

  • reinigen van het exterieur van touringcars
  • reinigen van het interieur van touringcars
  • reinigen en bijvullen van het toilet in touringcars
  • bij het vaststellen van materiële tekortkomingen meldplicht aan de technische dienst
  • zo nodig helpen van de technische dienst bij het inrichten van het materieel
  • zo nodig helpen van de technische dienst bij uitvoeren van kleine onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden

Benodigde opleiding en ervaring:

  • bij voorkeur schoonmaak ervaring
  • geen specifieke opleiding en / of ervaring noodzakelijk

Werktijden:
Meestal in de avond uren in opdracht van de planning.

Beloning:
Beloning volgens cao Besloten busvervoer.