Algemene Bepalingen Dalstra Reizen
De volgende bepalingen zijn door Dalstra Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaats gevonden tussen Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de toegestane afwijkingen in de voorwaarden zelf kunnen deze bepalingen geen afbreuk doen aan deze consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.
1-Persoonskamer
Voor veel hotels geldt dat 1 persoonskamers schaars zijn. Ondanks dat er voor dit kamertype een toeslag wordt betaald, is de kamer vaak iets minder van kwaliteit qua grootte, ligging en/of faciliteiten dan een 2 persoonskamer. Dit is helaas een internationaal gegeven waarop wij geen invloed hebben.
2/3/4-Persoonskamer
Als u een kamer met drie of vier personen boekt, dan verblijft u meestal in een 2 persoonskamer waarin een extra bed (opklapbed, bedbank of bijzetbed) is geplaatst. Houdt u er rekening mee dat het comfort van een extra bed veelal minder is dan van de overige bedden. De loop- en leefruimte wordt hierdoor beperkt.
Aansprakelijkheid
Indien u (ook) een reis boekt voor andere deelnemers, bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die u aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.
Administratiekosten
Het boekingskantoor brengt u per boeking tot 9 personen administratiekosten in rekening. Bij boekingen binnen 14 dagen voor vertrek kunnen extra administratiekosten in rekening worden gebracht.
Afbeeldingen van kamers
De afgebeelde foto’s van kamerinterieurs zijn bedoeld om u een algemene indruk te geven wat u in de accommodatie kunt verwachten. In sommige accommodaties hebben de kamers echter verschillende kleurstellingen, inrichting, uitzicht, etc. Zo ook diverse categorieën waarbij niet altijd de laagste categorie is afgebeeld.
Annulering door de reiziger
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: maximaal 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de dag kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Annulering afwijkende kosten
Afwijkende bepalingen gelden voor:
- het annuleren van een reis waardoor er te weinig deelname aan een reis ontstaat
- vliegreizen
- cruises
- eigen vervoersreizen
- dagtochten.
Bij annulering van de laatste vier reissoorten wordt gekeken naar de kosten die door externe aanbieders in rekening worden gebracht evenals de gederfde inkomsten die Dalstra Reizen in rekening brengt.
Bagage
Excursie- en rondreizen: u mag 1 koffer van normale afmetingen meenemen, en 1 stuk handbagage. Wintersport: voor bus- en pendelreizen wintersport mag u maximaal één skiuitrusting per persoon meenemen. Dit zijn één paar ski’s met stokken of één snowboard en skischoenen. Ski’s, snowboards en schoenen dienen goed te zijn verbakt. Als dit niet gebeurd, mag de chauffeur deze bagage weigeren. Vliegreizen: de afmeting en het gewicht van uw ruim- en handbagage zijn afhankelijk van uw bestemming en de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt. Daarom adviseren wij u vóór vertrek de voorwaarden nauwkeurig te controleren. Meer informatie hierover ontvangt u bij uw reisbescheiden. Algemeen: Wanneer u bij aanvang van de reis in de bus stapt, geeft u de bagage af aan de chauffeur van uw bus. Hij/zij zorgt ervoor dat de bagage met u meereist. U dient er zelf voor te zorgen dat u de bagage, ook bij het wisselen van bussen onderweg, in de juiste bus laat plaatsen. Dalstra Reizen is hiervoor niet aansprakelijk. Tijdens eventuele overnachtingen onderweg kunt u gewoon over uw bagage beschikken. Uitzonderingen zijn de reizen met nachtovertochten. Dan blijven de koffers (op eigen risico) in de bus staan. Wij adviseren een overnachtingstasje met toiletartikelen mee te nemen. Ook het achterlaten van waardevolle voorwerpen in de touringcar is op eigen verantwoordelijkheid. Dalstra Reizen kan onder geen enkele voorwaarde of voorwendsel verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen. Alle bagage dient te worden voorzien van een label met daarop uw naam en contactgegevens. Dalstra Reizen is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte bagage. In dergelijke gevallen kunnen wij slechts bemiddelen.
Bagageservice
Bij de accommodaties is het niet vanzelfsprekend dat het personeel uw bagage naar uw kamer/hut brengt en/of haalt. Ook bij de reis is geen bagageservice inbegrepen, tenzij anders vermeld. U kunt dus niet van onze chauffeur verwachten dat hij uw koffer draagt. Wanneer bagageservice is inbegrepen, dan wordt uw koffer door het hotel personeel van en naar de kamer gedragen. U dient zichzelf ten allen tijde te verzekeren dat uw koffer in de bus staat bij vertrek. Is dit niet het geval, dan is Dalstra Reizen hiervoor niet aansprakelijk.
Bedden
Bedden en matrassen kunnen kwalitatief minder zijn dan u thuis gewend bent. Ook zijn de bedden en matrassen veelal niet langer dan 1.90 m. De 2-persoonsmatrassen kunnen bestaan uit een groot matras of twee enkele matrassen. Hier hebben wij geen invloed op.
Begeleiding ter plaatse
Tijdens excursie-/rond-/steden- en fietsreizen is uw chauffeur, in de meeste gevallen, tevens uw reisleider. Indien er reisleiding mee gaat tijdens een reis, of wanneer er ter plaatse kundige gidsen worden ingezet staat dit specifiek in de reisomschrijving vermeld. Tijdens buspendelreizen naar uw wintersportbestemming is er geen vertegenwoordiging van Dalstra Reizen aanwezig. Uw accommodatieverschaffer en de plaatselijke VVV’s zijn u graag van dienst tijdens uw verblijf.
Beperkingen
Het is de plicht van de reiziger om Dalstra Reizen volledig te informeren over eventuele beperkingen van hemzelf dan wel van zijn medereizigers. Ook wat daardoor exact wordt verlangd betreffende de verzorging en het onderkomen tijdens een reis. Doet de reiziger dat niet of maar ten dele, dan kan de reisorganisator bij het uitvoeren van de reis onvoldoende rekening houden met de beperkingen. Voor problemen die hieruit ontstaan kan Dalstra Reizen niet aansprakelijk gesteld worden. Een reiziger die niet in staat is een excursie of een deel van de reis mee te maken wegens zijn eigen beperking kan Dalstra Reizen hiervoor niet aansprakelijk stellen.
Bestrijding kindersekstoerisme
Wij steunen actief de ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen (www.meldkindersekstoerisme.nl). Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.
Betaling
Na ontvangst van onze boekingsbevestiging betaalt u een aanbetaling. Dit is gelijk aan 15% van de reissom + kosten van de annuleringsverzekering en administratiekosten. Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient de volledige reissom te zijn voldaan. Voor vliegreizen is de aanbetaling gelijk aan 20% van de reissom. Het restantbedrag dient 8 weken voor vertrek te zijn voldaan. Bij aanmelding binnen 6 weken (vliegreizen 8 weken) voor aanvang van de reis moet het hele bedrag in één keer worden betaald.
Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.
Brandveiligheid
Het is belangrijk te weten dat de veiligheidsnormen in het buitenland meestal lager liggen dan die in eigen land. Hierbij zijn wij volledig afhankelijk van lokale wetten en normen die van toepassing zijn. Hiervoor kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Maak uzelf altijd bekend met de veiligheidsregels en vluchtroutes van de accommodatie waar u verblijft.
Buitenlands geld
De Euro is het wettige betaalmiddel voor de volgende landen: Andorra, België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, (Kosovo), Kroatië, Letlant, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, (Montenegro), Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad.Voor reizen naar overige landen adviseren wij ter plaatse Euro’s om te wisselen bij uw hotel, een bank of een officieel wisselkantoor. In vrijwel alle plaatsen kunt u ter plaatse pinnen.
Chauffeur
Tijdens de reis zorgt de chauffeur voor de uitvoering van de reis. Dit houdt in dat hij in de meeste gevallen ook uw reisleider is. En dit is hem/haar toevertrouwd. Onze ervaren chauffeurs laten u graag de mooiste gebieden van uw vakantiebestemming zien.
Conditie
Als u met ons mee reist is het noodzakelijk dat u over een goede geestelijke en lichamelijke conditie beschikt en dat u zelfstandig kunt reizen of een begeleider meeneemt. Twijfelt u of uw conditie voldoet aan de eisen voor deelname aan een bepaalde reis? Dan adviseren wij u ons te bellen. Een persoonlijke beperking hoeft geen bezwaar te zijn om deel te nemen aan onze reizen, mits u samen met iemand reist die de noodzakelijke extra zorg op zich kan nemen. Onze chauffeurs/reisleidster zijn u graag van dienst. Helaas hebben zij geen tijd om persoonlijke zorg te verlenen. het groepsbelang heeft hoge prioriteit op onze groepsreizen. Blijkt tijdens een reis dat de lichamelijke en/of verstandelijke beperking van de reiziger een goede uitvoering van de reis voor het reisgezelschap of onze medewerkers bemoeilijkt of onmogelijk maakt, dan behouden we ons het recht voor deze reiziger van (verdere) deelname uit te sluiten. Een reiziger die niet in staat is een excursie of een deel van de reis mee te maken wegens zijn eigen beperking kan Dalstra Reizen hiervoor niet aansprakelijk stellen.
Contact
Wij verzoeken u uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres bij boeking aan ons door te geven. Zo kunnen wij u, in geval van een calamiteit, snel bereiken.
Dieet
Indien u een dieet heeft, dient u dit bij boeking kenbaar te maken. Wij kunnen niet garanderen dat uw dieetwensen altijd correct worden uitgevoerd, maar wij zullen daar wel ons uiterste best voor doen. Eventuele extra kosten voor uw dieet dient u ter plaatse te voldoen. Bespreekt u uw wensen ook met de chauffeur/reisleider; hij/zij zal u met raad en daad terzijde staan.
Excursies ter plaatse
Er is naar gestreefd bij eventuele excursies zoveel mogelijk aan te geven wat de kosten zijn van een bepaalde attractie. Deze prijzen zijn echter onder voorbehoud. Verder kan het voorkomen dat uw chauffeur ter plaatse een extra programmaonderdeel aanbiedt. Bovendien kan de volgorde van dagexcursies ter plaatse door de chauffeur worden gewijzigd. Voor alle excursiemogelijkheden geldt dat dit te allen tijde vrijblijvend is, het is tenslotte uw vakantie. De facultatieve excursies kunt u veelal in Euro’s aan de chauffeur betalen. Sommige risicovolle activiteiten vallen niet onder de dekking van een reis- en/of annuleringsverzekering. Controleert u dit goed alvorens u de excursie onderneemt. Voor eventuele schade en/of gevolgschade door ontstane ongelukken aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.
Feestdagen/Openingstijden
Ook in het buitenland zijn diverse nationale, regionale en lokale feestdagen. Het is mogelijk dat gedurende uw reis in het betreffende land een feestdag wordt gevierd en dat hierdoor faciliteiten van accommodaties, winkels, musea, etc. of andere bezienswaardigheden niet voor publiek toegankelijk zijn. Ook kan er een beperkte dienstregeling gelden voor het openbaar vervoer. Wij vragen hiervoor uw begrip en kunnen hier helaas geen aansprakelijkheid voor nemen. Natuurlijk proberen wij bij de invulling van onze reizen hier zoveel als mogelijk rekening mee te houden, maar houdt u er rekening mee dat u hierdoor enig ongemak kunt ondervinden bij uw reisprogramma in de periode van 24 december t/m 1 januari. Met name tijdens de kerstdagen op 24, 25 en 26 december zullen in het buitenland (net als in Nederland) veel gelegenheden gesloten zijn. Dit geldt ook voor internationale feestdagen zoals: Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, 1 mei (dag van de arbeid).
Gezondheid
De standaard van hygiëne laat in de pas ontwikkelde toeristengebieden maar ook in de al langer bekend staande gebieden wel eens te wensen over. Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid om hier rekening mee te houden en kritisch te zijn met datgene wat u eet en drinkt. Voor diverse bestemmingen gelden mogelijk adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van de gezondheid. Voor informatie verwijzen wij u naar uw huisarts of de GGD. Indien u regelmatig medicamenten dient te gebruiken doet u er verstandig aan een kopie van het recept bij u te hebben, in de Engelse en Latijnse taal, zodat de medicamenten bij verlies toch in het buitenland gekocht kunnen worden. Reizigers dienen te beschikken over een normale conditie en goede gezondheid. Eventuele uitzonderingen bent u volgens de reisvoorwaarden verplicht bij boeking te vermelden. De klimaatverandering kan ook uw maag en darmen wat in de war brengen, neemt u daar goede middelen voor mee. Kijk voor meer informatie www.gezondopreis.nl of op www.lcr.nl.
Informatieverstrekking
Aan de inhoud van deze reisgids kunnen geen rechten ontleend worden. Ook draagt Dalstra Reizen geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
Kinderkorting
Kinderen tot 3 jaar betalen alleen de kosten voor de bus. Hiermee hebben zij recht op een eigen plaats in de bus waarop een degelijke kinderstoel kan worden geplaatst (prijs op aanvraag bij uw reisbureau). Alle kosten voor eten en overige verzorging zijn voor eigen rekening. Kinderen van 3 t/m 11 jaar krijgen 15% korting op de reissom als zij bij 2 volbetalenden op de kamer slapen. Afwijkende kortingen staan bij de reis vermeld.
Klachten
Wij doen ons uiterste best om uw vakantie probleemloos te laten verlopen. Mocht u ondanks onze inspanningen toch een onvolkomenheid constateren, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de/een vertegenwoordiger van Dalstra Reizen. Wanneer het probleem niet naar wens wordt opgelost, dient u uiterlijk vier weken na afloop van de reis een schriftelijke motivatie naar uw boekingskantoor te sturen. Zij zorgen er dan voor dat uw brief wordt behandeld. Een negatieve melding op het enquêteformulier wordt nooit als klacht in behandeling genomen.
Kortingen
In geval van meerdere kortingen geldt bij kortingsaanbiedingen de hoogste korting. Voor reeds geboekte reizen kan geen korting meer worden verrekend.
Minimum deelname
De busreizen in onze reisgidsen vinden doorgang bij een minimumdeelname van 20 personen. Bij onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor de in deze brochure genoemde reizen tot uiterlijk 3 weken voor vertrek te annuleren. Voor dagtochten, cruises en vliegreizen geldt een andere minimale bezetting.
Naamgegevens
Uw 1e voornaam en uw achternaam (indien u getrouwd bent, dient u uw meisjesnaam te gebruiken), op uw vliegticket, ferry of cruise voucher dienen overeen te komen met de gegevens in uw paspoort. Indien blijkt, dat beide documenten niet gelijk zijn, kan de luchtvaart-, ferry- en/of cruisemaatschappij u weigeren. Wij zijn niet voor kosten aansprakelijk voortvloeiend uit het opnieuw af moeten geven van dergelijke vervoerstickets of de gevolgen van een weigering. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk bij ontvangst van uw reisdocumenten uw naam zorgvuldig te controleren om eventuele extra kosten (wijzigingskosten, heruitgifte ticket) te beperken.
Opstapplaatsen
Op de dag van vertrek/aankomst dient u op eigen gelegenheid van uw huisadres naar de opstapplaats (of andersom) te komen. Indien een verbinding tussen beide adressen door één of andere oorzaak niet mogelijk is, zijn de hierdoor ontstane kosten voor uw eigen rekening. De mogelijkheid bestaat dat u bij de wisselplaats moet overstappen in een andere bus. Wijzigt u drie weken voor vertrek uw opstapplaats, dan kunnen wij € 12 wijzigingskosten in rekening brengen.
Overmacht
Het weer kan slecht zijn, de weg geblokkeerd door een overstroming, of andere redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat wij genoodzaakt zijn een excursie of fietstocht ter plaatse te annuleren. In dat geval doen wij ons uiterste best u een alternatief programma aan te bieden. In geval van stakingen of werkonderbrekingen, etc. die lokaal of regionaal worden georganiseerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien deze een negatieve invloed hebben op uw vakantie. In deze overmacht situaties staan wij ook machteloos.
Preferenties en essenties
Aan speciale wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar worden gemaakt, zal, indien mogelijk, worden vol-daan. Een uitzondering zijn de preferenties voor zitplaatsen in de touringcar. Een preferentie blijft een voorkeur en kan nooit worden gegarandeerd. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens tegemoet wordt gekomen, dan is er sprake van een essentie. De hieraan verbonden kosten zijn € 27 per boeking. Voor medische essenties berekent Dalstra Reizen geen extra kosten. Echter, indien het hotel hiervoor wel kosten in rekening brengt, dient dit ter plaatse door de klant te worden betaald.
Programma
Het winterprogramma wordt ieder jaar in juli in druk gegeven terwijl het zomerprogramma in november in druk wordt gegeven. Indien er sindsdien wijzigingen m.b.t. informatie of vervoers- en accommodatieprijzen optreden, zullen wij u daarover informeren. Prijzen en informatie over excursies, entreeprijzen, openbare voorzieningen werden ons in de maanden voor druk van de brochure verstrekt. Voor veranderingen zijn wij niet verantwoordelijk. Dit geldt ook voor sluiting van faciliteiten en/of tussentijdse verbouwingen in de door u geboekte accommodatie/cruise gedurende het jaar. Bij onvoldoende deelname aan een activiteit of dagtocht kan deze worden geannuleerd. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Als daartoe aanleiding is, behouden wij ons het recht voor het excursieprogramma aan te passen.
Reisbescheiden
Circa tien dagen voor vertrek ontvangt u van ons een pakketje met reisbescheiden. Hierin vindt u o.a. informatie over uw hotel, uw opstapplaats en -tijd, kofferlabels en informatiefolders (indien voorradig). Voorkom verrassingen en lees voor vertrek alles goed door.
Reisdocumenten
U bent zelf verantwoordelijk voor de voor uw reis benodigde reisdocumenten zoals een geldig paspoort of identiteitskaart. Ook al zijn de controles aan de grens zo goed als verdwenen, u heeft te allen tijde een geldig reisdocument nodig voor legitimatie. Bij het boeken van een vliegbusreis is het van belang dat de juiste namen staan vermeld op de vliegtickets. Om problemen te voorkomen vragen wij u bij boeking een kopie van uw paspoort of identiteitskaart op te sturen. De kopie dient 7 dagen na boeking in het bezit te zijn van Dalstra Reizen. Heeft u niet tijdig een kopie opgestuurd, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste naam gegevens zoals vermeld in uw reisdocument en worden tickets op eigen risico ingeboekt. Dalstra Reizen is in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele fouten.
Reisduur
De reisduur staat vermeld in hele dagen. Ondanks de mogelijkheid dat u bijvoorbeeld laat op de avond vertrekt en/of vroeg in de ochtend terugkeert tellen deze dagen toch mee in de totale reisduur. Dit wordt zo vermeld in verband met de af te sluiten reisverzekering.
Reissom
1. De gepubliceerde reissommen en toeslagen gelden per persoon in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. De gepubliceerde reissom is een inclusief prijs. Dat wil zeggen een prijs inclusief alle op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten, waaronder heffingen, luchthavenbelasting, toeslagen en andere kosten voor verplichte extra diensten. Eventuele bemiddelingskosten en bijkomende kosten die afhankelijk zijn van de keuze van u als consument maken geen onderdeel van deze inclusief prijs.
3. Bij de reissom staat duidelijk aangegeven wat is inbegrepen. Om misverstanden te voorkomen melden wij dat alle privé-aankopen, fooien, entreegelden, drankjes, dans-, bingo- en kegelavonden, etc. voor eigen rekening zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. De reissom is per persoon met verblijf in een 2-persoonskamer op basis van een boeking voor twee personen.
5. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen en belastingen zoals deze ons bekend waren ten tijde van het drukken van het reisprogramma. In geval van wijzigingen van deze prijzen, koersen of belastingen behouden wij ons het recht voor de reissom aan te passen.
Rookbeleid
Reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op het roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken. Ons beleid is dat er tijdens de maaltijden niet gerookt mag worden. Dit is met onze hotels besproken en hier zal zoveel mogelijk gehoor aan worden gegeven. Ook hebben de meeste hotels een aantal niet-rokers kamers beschikbaar.
Rollator, rolstoel of scootmobiel mee?
Voor zowel rollators als inklapbare rolstoelen is er beperkte ruimte in de touringcar beschikbaar. Daarom mag alleen met toestemming van Dalstra Reizen een rollator of inklapbare rolstoel tijdens de reis worden meegenomen. Helaas is het niet mogelijk een scootmobiel mee te nemen. Indien een dergelijk hulpmiddel zonder toestemming wordt meegenomen, kan dit door de chauffeur worden geweigerd.
's Lands wijs, 's lands eer
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten. M.a.w. het is er anders dan thuis. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect om met uw vakantieverwachtin¬gen rekening te houden. Ook moet rekening worden gehouden met de moge-lijkheid van bouwactiviteiten op de plaats van bestem¬ming, van een beperkte openstelling van winkels en uitgaansmo¬gelijkheden en een beperkter aanbod van faciliteiten en ver¬bindingen in voor- en naseizoen.
Vertrekgarantie
Online kunt u zien of uw reis vertrekgarantie heeft. Dit geven wij af zodra het minimum aantal personen voor een reis is geboekt. Een afgegeven vertrekgarantie kan, wegens omstandigheden, worden ingetrokken.
Verzekeringen
Wij stellen het als reisorganisator verplicht dat alle deelnemers aan de in dit programma genoemde reizen een reisverzekering hebben afgesloten. Bij ziekte of ongeval in het buitenland worden de kosten namelijk niet altijd door het Ziekenfonds of uw verzekeringsmaatschappij vergoed. Ook adviseren wij u een annuleringsverzekering af te sluiten. Het boekingskantoor of Dalstra Reizen verstrekt u graag informatie over de mogelijkheden hiervan. Dalstra Reizen is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak of vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. De schade dient bij de verzekeringsmaatschappij te worden geclaimd.
Laatste aanpassingen
De volgende aanpassingen zijn op bovenstaande datum doorgevoerd:
11/06/2020
* vrijblijvend aanbod aangepast naar Voorbehoud. Tekstinformatie over pandemie/epidemie toegevoegd

03/03/2020
* Consumenten: tekstueel aangepast.
* Bagageservice: extra informatie toegevoegd.
* Conditie: informatie toegevoegd over de gesteldheid van een reiziger.
* Kamers: informatie toegevoegd.
* Programma: informatie toegevoegd.
* Rouleren is verwijderd. Deze informatie is toegevoegd aan 'Zitplaatsen in de touringcar'.
* Vertrekgarantie: informatie toegevoegd.
* Zitplaatsen in de touringcar: informatie toegevoegd.

Verzorging
In de reiswereld vinden we de volgende termen:
Logies/ontbijt: bij de reis zijn de overnachting en het ontbijt inbegrepen. Dit begint met de overnachting op de eerste dag en eindigt met het ontbijt op de laatste dag.
Halfpension: overnachting, ontbijt en diner zijn inbegrepen. Dit begint vanaf het diner op de eerste dag tot en met het ontbijt op de laatste dag.
Volpension: overnachting, ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen. Dit begint vanaf het diner op de eerste dag tot en met het ontbijt op de laatste dag tenzij anders is vermeld.
All inclusive: gelijk aan volpension, maar gedurende bepaalde uren zijn tevens drankjes inbegrepen (zie beschrijving van de accommodatie). U dient er rekening mee te houden dat voor het ontbijt in andere landen vaak andere maatstaven gelden. Accommodatieverschaffers kunnen de maaltijdservice van buffetservice naar tafelbediening of omgekeerd wijzigen. À la carte maaltijden zijn nooit in de prijs inbegrepen; er is altijd sprake van een standaard buffet of menumaaltijden. In veel landen is het aanbod of de diversiteit van groente, vlees of fruit bij de maaltijd beperkt en hanteert men hiervoor andere normen dan wij gewend zijn. Sommige reizen hebben een afwijkende maaltijdverzorging, die vindt u dan terug in de reisomschrijving.
Vliegreizen
Bij de meeste vliegreizen van Dalstra Reizen reist u per touringcar van Dalstra Reizen naar/van de luchthaven. Vervolgens vliegt u naar de plaats van bestemming waar een plaatselijke touringcar u vervoert. De reizen staan onder leiding van een Nederlands sprekende gids. De gepubliceerde reissom is inclusief luchthavenbelastingen, toeslagen en vliegbelasting gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen en belastingen zoals die bij ons bekend waren ten tijde van het drukken van de gids. In geval van wijzigingen van deze prijzen, koersen of belastingen behouden wij ons het recht voor de reissom aan te passen. Dalstra Reizen werkt met diverse luchtvaartmaatschappijen samen die vanaf verschillende vliegvelden vertrekken. Dit is de reden dat u in een aantal gevallen pas in een later stadium wordt geïnformeerd over uw vertrekplaats. Wij vliegen o.a. van vliegveld Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf-Weeze, Keulen en Bremen. De luchthaven van aankomst kan verschillen met de luchthaven van vertrek. De reiziger heeft geen herroepingsrecht bij vliegreizen.
Voorbehoud
De aanbieding van de reizen in deze gids is vrijblijvend en kan door Dalstra Reizen worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren indien de reis is volgeboekt. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet. Hotels zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Wanneer een door Dalstra Reizen gereserveerde accommodatie zijn verplichtingen niet na kan komen, behoudt Dalstra Reizen het recht om een ander hotel te reserveren.
Daarnaast houdt Dalstra Reizen het recht om het programma aan te passen in verband met de regelgeving die geldt rondom eventuele pandemieën of epidemieën. Indien er richtlijnen gelden van het RIVM dan volgen wij deze. Hierbij zijn wij ook afhankelijk van de regels die gelden in het land dat u bezoekt, evenals de regelgeving van de landen/provincies/deelstaten die wij doorkruisen om uw bestemming te bezoeken. De regels die hier gelden, zijn ook voor ons en u van toepassing. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor uw eigen rekening. Hierbij valt te denken aan het dragen van mondkapjes, handschoenen maar ook het ondergaan van eventuele tests, etc. Dit kan ook een eventuele prijsaanpassing wegens verminderde capaciteit in de bussen betreffen. In laatst genoemde geval nemen wij eerst contact met u op.
Websites
Wij refereren in onze brochures en op onze website regelmatig naar andere websites waar meer informatie op te vragen is. Voor de inhoud hiervan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen door de reiziger
Bij wijzigingen na ontvangst van de boekingsbevestiging wordt een bedrag van € 27 in rekening gebracht conform de voorwaarden. Vanaf 28 dagen voor vertrek zijn wijzigingen in het algemeen niet meer mogelijk. Dit geldt niet voor het wijzigen van vliegreizen. Informeert u hiervoor bij en van onze medewerkers.
Zitplaats in de touringcar
Wij kennen geen vaste zitplaatsen in de touringcar. Tijdens langere busreizen is het gebruikelijk dat er gerouleerd wordt. De chauffeur zal u over dit rouleersysteem informeren.. Het systeem is op alle deelnemers van toepassing. Op deze manier heeft iedereen de gelegenheid een keer voor in de bus te zitten. Indien u wegens een medische reden voor in de bus plaats moet nemen, dan kan dit kosteloos wanneer u ons vooraf een medische verklaring geeft. Wij reserveren dan stoelen op de derde of de vierde rij achter de chauffeur.
Zwembaden
Veel hotels beschikken over een zwembad. Door het vele gebruik van zwembaden kan het voorkomen dat, ondanks alle voorzorgen en maatregelen van hygiëne, in het water bacteriën aanwezig zijn die diarree kunnen veroorzaken. Het verdient aanbeveling om hiervoor bij de apotheek om tabletten te vragen. Wij aanvaarden hiervoor geen verantwoordelijkheid. Het kan voor komen dat u alleen met een badmuts en of bepaalde badkleding gebruik mag maken van het zwembad. Ook kan het voorkomen dat in voor- en naseizoen – zonder dat wij daarover in kennis zijn gesteld – openluchtzwembaden gesloten zijn. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.